Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

biển tên đồng cao cấp, huy hiệu cao cấp, huy hiệu nhân viên văn phòng

Công  ty Nguyên Thiệu chuyên sản xuất:
- Biển tên bằng đồng
- Biển tên bằng nhôm
- Biên tên để trống tên
- Biển tên ăn mòn, phủ thủy tinh hữu cơ
Biển tên dập nổi đổ mầu phủ thủy tinh hữu cơ
huy hiệu nhân viên

sản xuất huy hiệu đồng cao cấp

bảng tên đồng thay  tên được cao cấp 

sản xuất bảng tên nhân viên  cao cấp

Huyhieubangten

Huy Hiệu Bảng Tên| NGUYÊN THIỆU
Đ/c: 171 Bis Trn Huy Liu, Q.PN  TP.HCM
Huyhieubangten.com
Mr Tiến: 0938 993 551
Email:Tien.nguyenthieu@gmail.com
Mr Pháp 0934 031 687
Email:Phap.nguyenthieu@gmail.com
Mr Hoàng 0936 599 168
Email:Nguyenthieukd@gmail.com
08 629 39 790
Ext 107- Ext 108